Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี 10 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี 10 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

 • ประกาศกรมชลประทานบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการชลประทาน
 • ด้วยสำนักกฎหมายและที่ดิน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ข้าคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 • เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติการ สำนักกฎหมายและที่ดิน
 • จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียด

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • การปฏิบัติงานด้านพิจารณาและตรวจสอบเพื่อดำเนินการขอออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดทางน้ำชลประทานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช  2485 ตามมาตรา 5
 • การปฏิบัติงานด้านการขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 4
 • ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการขอออกประกาศกระทรวงฯ กำหนดทางน้ำชลประทานและการขอออกกฎกระทรวง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานเกี่ยวกับงานนิติการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติการ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 ในวันเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!