Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการข้าว เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

 • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษา ปวส
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร
 • อัตราเงินเดือน 14,000 บาท
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร)

 • หลักฐานประกอบการสมัคร
  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
  7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

 • สมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น.
 • ณ อาคารกรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ชั้น1 ห้องพัสดุ 112 พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!