สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 21 อัตรา / ม.6/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 21 อัตรา / ม.6/ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

 • การรับสมัคร
 • กำหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • โดยพิมพ์ใบสมัครงานตามเอกสารแนบ กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้นในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สำเนา ถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail : [email protected]
 • ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับภายใน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565


 • ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว

 • การรับสมัคร
 • กำหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 16.30 นไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • โดยพิมพ์ใบสมัครงานตามเอกสารข้างท้าย กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
 • โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: [email protected]
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!