กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 168 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ชาย และ หญิง / สมัครออนไลน์ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567


 • กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร และทหารอาสา
 • (อัตรานายทหารสัญญาบัตร)  ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 168 อัตรา

 • ประเภทการรับสมัคร

 • เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 68 อัตรา
  – บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก (45 อัตรา)
  – บุคคลหญิงที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ อส.ทพ.หญิง (10 อัตรา)
  – ทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) ที่ได้รับการบรรจุ(จ้าง) ในปี 2563 (13 อัตรา)
 • เป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) (100 อัตรา)
  – บุคคลพลเรือน (ชาย)

 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  ทางเว็บไซต์  https://atc-rta.thaijobjob.com/202401/index.php

 • ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • ทางเว็บไซต์ : https://radd-atc.rta.mi.th
 • โทร : 0 2241 4037 และ 0 2241 4068 – 9 ต่อ 89100, 89108, 89109 วันเวลาราชการ




กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ





กดตรงนี้



 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่



Back To Top
error: Content is protected !!