Latest:
งาน ราชการงานทั่วไปงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 8  – 19 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 8  – 19 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการด้านการโดยสาร
 • จำนวน 24 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง วันละ 336 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างของการรถไฟฯ (ที่มีเลขประจำตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกจาก ศูนย์/สำนักงาน/ศูนย์/กอง/ (หัวหน้าหน่วยงานตามข้อบังคับ การรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1) โดยนำหนังสืออนุญาตมายื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
  • มีสัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชาย จะต้องมีเอกสารสำคัญทางทหารทางแบบทหาร แบบ สด.43 หรือ สด.8 ว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน ร.ด. สิบปีที่ 3
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 • การรับสมัคร
 • ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 สถานีกรุงเทพ กองปฏิบัติการโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 8  – 19 กุมภาพันธ์ 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!