การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / สมัคร 6 – 23 กุมภาพันธ์ 2567


 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 10 อัตรา

 • งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร จำนวน 8 อัตรา
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานรถนอน จำนวน 8 อัตรา
  เปิดรับสมัครวันที่ 6 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  👉🏻ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ งานระเบียบการโดยสาร
  กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร
  การรถไฟแห่งประเทศไทย ชั้นที่ 2 อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4
  แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 02-220-4211 (ในวันและเวลาราชการ)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม >>>  https://drive.google.com/file/d/1AwbEDg_hI4h-8Hp3QBoJsSLdlzOMGL6c/view

 • งานวิเคราะห์และประเมินผล กองปฏิบัติการตรวจการ
  สำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  เสมียน จำนวน 1 อัตรา
  เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  👉🏻ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ งานวิเคราะห์และประเมินผล
  สำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ อาคารจตุจักร – พหลโยธิน ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย
  โทรศัพท์ 02-272-5069 (ในวันและเวลาราชการ)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม >>>  https://drive.google.com/file/d/16TUvjynJDYk3mV2Pxhtb0wU1BXTykFo5/view

 • กองจัดการเดินรถเขต 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  เปิดรับสมัครวันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  👉🏻ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ กองจัดการเดินรถเขต 2
  ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย อาคารสถานีรถไฟนครราชสีมา ชั้น 2
  ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์ 04-424-6035 (ในวันและเวลาราชการ)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม >>>  https://drive.google.com/file/d/1kJJIxRbnmp95dbfoz7HeQd4PoVuJZRf0/view • ที่มาและรายละเอียด
 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!