การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 39 อัตรา สมัคร – 10 พฤษภาคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 7 อัตรา สมัคร 29 มีนาคม – 21 เมษายน 2566


  • รับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ

  • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 39 อัตรา  • กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ ถนนเรียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร 02-220-4524
รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์ >>>> https://drive.google.com/…/1PTUIlID0hrY5vcvfilM…/view…

  •  แผนกสารบรรณและประวัติ ฝ่ายการช่างกล จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 18 – 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกสารบรรณและประวัติ ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ตึกบัญชาการรถไฟ ชั้น2 ห้อง204/1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร 02-220-4500
รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์ >>>> https://drive.google.com/…/1xUlJryJ…/view…

  • แผนกบริหารงานทั่วไป ด้านโรงงาน ฝ่ายการช่างกล จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 19 – 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ด้านโรงงาน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย (โรงงานมักกะสัน) ตึกอำนวยการ ชั้น2 ห้อง203 แขวงนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 02-245-2480 ต่อ 5192-93
รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์ >>>> https://drive.google.com/…/1l1Os…/view…

  •  แผนกงบประมาณ กองแผนงาน ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2566 – 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกงบประมาณ กองแผนงาน ศูนย์แผนงานและการผลิต ฝ่ายการช่างกล ตึกอำนวยการ ชั้น1 ห้อง107 โรงงานมักกะสัน ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-245-2480 ต่อ 827-5195,5196
รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์ >>>> https://drive.google.com/…/1K44OQxmeJu9ywO1IuHb…/view…

  • แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2566 – 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ตึกพัสดุ ชั้น2 ห้อง 224 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร 02-220-4781
รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์ >>>> https://drive.google.com/…/1w0tU4Cu1s5B…/view…

  •  งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 กองปฏิบัติการโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร จำนวน 27 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) ชั้น 1 กองปฏิบัติการโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร 02-621-8701 ต่อ 5035,5268
รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ลิงค์ >>>> https://drive.google.com/…/1Rssqlrr7ys9broI6CIV…/view…

 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!