กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 – 31 สิงหาคม2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 – 31 สิงหาคม2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืช
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ตำกว่านี้ ด้านเกษตรศาสตร์ ในสาขาโรคพืช อารักขาพืช การจัดการศัตรูพืช หรือได้หน่วยกิตวิชาด้านโรคพืชไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์หม่นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เลขที่ 1887 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 – 31 สิงหาคม2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!