fbpx

องค์การคลังสินค้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การคลังสินค้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564

  • ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน
  • ด้วยองค์การคลังสินค้า มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำสำนักงานใน
  • ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!