ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • แผนกพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและชุมชน
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย
 • ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
 • ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร

 • นักบัญชี
 • ควบคุมทางการเงินบัญชีและภาษี
 • สถานที่ปฎิบัติงาน:สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบัญชีเพื่อการบริหาร

 • นักบัญชี
 • หน่วยงาน บริหารพื้นที่ร้านค้า
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์

 • นักวิเคราะห์ภาษี
 • ควบคุมทางการเงินบัญชีและภาษี
 • สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน ตรวจสอบบัญชี

 • นักวิเคราะห์ภาษี
 • ควบคุมทางการเงินบัญชีและภาษี
 • สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน ตรวจสอบบัญชี

 • วิศวกร
 • แผนกปฏิบัติการขนส่ง
 • AICA อ.วังน้อย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ

 • นักการเงิน
 • ควบคุมทางการเงินบัญชีและภาษี
 • สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์

 • ผู้จัดการเขตการขาย
 • หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การค้าระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิศวกรรมเครื่องกล
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 • นักบัญชี
 • หน่วยงาน ควบคุมทางการเงินบัญชีและภาษี
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบัญชีเพื่อการบริหาร

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • กลยุทธ์ดิจิทัล
 • สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นักการตลาด
 • การตลาดและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการยานยนต์
 • สำนักงานพระโขนง
 • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ
 • ปริญญาโท  การตลาด การจัดการ

 • พนักงานบริหารงานขนส่ง
 • หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ใบสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!