Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 12 – 20 ธันวาคม 2566

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 12 – 20 ธันวาคม 2566


 • ตำแหน่งที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างและจำนวนอัตราว่าง

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 24 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร เลขานุการ

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 30 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางพณิชยการ ทางการบัญชี

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://probation.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!