fbpx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 53 อัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 53 อัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี
 • จำนวน 11 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี


 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีทุกสาขา


 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี/การเลขานุการ / พาณิชยการ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 • ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
 • จำนวน 20 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
 • จำนวน 16 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ ไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


 • การรับสมัคร สมัครคัดเลือกออนไลน์เข้าเป็นลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก สแกนผ่าน QR Code หรือ http://recruit.pean2.com/
 • ตั้งแต่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

การรับสมัคร สมัครคัดเลือกออนไลน์เข้าเป็นลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก สแกนผ่าน QR Code หรือ http://recruit.pean2.com/
[ตั้งแต่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563]

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!