fbpx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่ วันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่ วันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2564

  • ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
  • เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2564

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2564
  • โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!