การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 วุฒิปริญญาตรี หลายสาขา 33 อัตรา / สมัครได้ภายในวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565

กฟภ.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 วุฒิปริญญาตรี หลายสาขา 33 อัตรา / สมัครได้ภายในวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565

 • กฟภ. เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 23 อัตรา

 • อัตรารองรับธุรกิจใหม่ จำนวน 18 อัตรา

 •  ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) 1 อัตรา
 •  ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
 •  ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
 •  ตำแหน่ง นักออกแบบ UX / UI 2 อัตรา
 •  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล 2 อัตรา
 •  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ 5 อัตรา
 • ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
 •  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 14 อัตรา
 • สามารถอ่านรายละเอียด พร้อมสมัครได้ภายในวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 ทาง job.pea.co.th

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!