การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 208 อัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่ 12 – 20 พฤษภาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 208 อัตรา หลายจังหวัด 12 – 20 พฤษภาคม 2565

  • ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
  • สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2555 จำนวน 208 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  • การรับสมัคร
  • ผู้สนใจต้องศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร
  • พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ หากยืนยัน การส่งใบสมัครแล้ว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครสอบโดยเลือกกลุ่มการสมัครได้เพียง 1 ประเภท และเลือกได้เพียง ตำแหน่งเดียวเท่านั้น
  • โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่กฟภ. กําหนด
  • ภายในวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2555 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30 น)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!