สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 18 อัตรา สมัคร 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567


 • สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระดับปริญญาตรี)

 • จำนวน 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา
 • 1. เศรษฐกร
 • 2. นักจัดการงานทั่วไป
 • 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง  เศรษฐกร
  เงินเดือน 15000 บาท
  จำนวน : 13 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 • ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
  เงินเดือน  15000 บาท
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/

 

 • ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 15000 บาท
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • การเปิดรับสมัคร
 • สมัครตั้งแต่ เปิดรับสมัคร  1 – 29 กุมภาพันธ์  2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  ได้ทาง เว็บไซต์ของ สบน. (www.pdmo.go.th คลิกที่หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” ใบสมัครงาน
  หรือ https://pdmo.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!