สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 16,500 / ตั้งแต่ 3 – 26 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 16,500 / ตั้งแต่ 3 – 26 ตุลาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 • ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้(เอกสารหมายเลข 2)

 • เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขัน
 • เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
 • ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี) ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน กพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://pdmo.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 3 – 26 ตุลาคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!