กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /ตั้งแต่ 7 – 20 กุมภาพันธ์  2567


 • ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
 • ตำแหน่ง
 • ลูกจ้างเหมาบริการ
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน : 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • วิธีสมัคร
 • ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7  ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
 • หรือส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบ PDF จำนวน 1 ไฟล์มาที่ E – mail : [email protected]
 • ระยะเวลารับสมัคร  วันที่ 7 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 (ในเวลาทำการ)


กดเพื่อดูรายละเอียด และที่มา ต่อ
กดตรงนี้ • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
error: Content is protected !!