fbpx

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://otp.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://otp.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!