Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานราชการหางานราชการ 2566

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 12 – 25 ธันวาคม 2566

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 12 – 25 ธันวาคม 2566


 • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • เงินเดือน :11,280 บาท
 • ประเภท :บริการ
 • จำนวน :4 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา :ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ด้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  และสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

 • สมัครทางเว็บไซต์ : https://otp.thaijobjob.com
 • วันที่เปิดรับสมัคร :วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!