กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 23 – 27 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) ปฏิบัติงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 15
  เงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการจัดการ

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) (ส่วนภูมิภาค) ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 16
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

 • ตำแหน่ง : นิติกร
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 –  27 มกราคม ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com -> ” พนักงานราชการปี 2566 ” -> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!