fbpx

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ เงินเดือน 15,000 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 25 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ เงินเดือน 15,000 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 25 กันยายน 2563

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ
 • ปฏิบัติงานใน กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติ
  • มีความสามารถในการจับประเด็นวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดีบทวิทยุและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความกระตือรือร้นสนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • มีความรับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีม
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดีภาพยนตร์โฆษณาบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งบันทึกเสียงกราฟฟิคดีไซน์หรือสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 25 กันยายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 25 กันยายน 2563

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!