กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567


  • ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

  • อัตราว่าง 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 18000 บาท/เดือน

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิซาวารสารศาสตร์ สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี


  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตปิดทำการเวลา 16.30 น.
  • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!