สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัคร 18 ธันวาคม  2566 – 10 มกราคม 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รับสมัครงาน

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา

 • ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567
 • หากผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
 • โดยจะบรรจุ 2 ตำแหน่ง
 • กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พค.) 1 ตำแหน่ง
 • และกลุ่มพัฒนาระบบงานดิจิทัล (พร.) 1 ตำแหน่ง
 • โดยผู้สมัครต้องผ่าน กพ. ภาค ก. และมาสอบ ภาค ข. และภาค ค. (สัมภาษณ์) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  เปิดรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม  2566 – 10 มกราคม 2567   ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!