สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาเอกชน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาเอกชน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 • การสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • ส่งเอกสารทางอีเมล์ [email protected] และต้องนำเอกสารที่ได้ส่ง mail ดังกล่าวใส่ซองส่งไปรษณีย์ โดยส่งถึงนางสาว นันทนา ชาวไทย กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 วงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงานโครงการ วมว.)
 • ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!