สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครงาน ปวช. ปวส. / เงินเดือน 14070 / สมัคร 6 – 14 มิถุนายน 2567


  • ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
  • เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  •  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 3 อัตรา


  • การรับสมัครสอบ
  • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลได้ที่
  • https://op.coj.go.th หรือ https:/patsadu.coj.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  • พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.4  เป็น PDF flie ไปที่ E – mail : [email protected]
  • ตามวิธีการสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567


กดเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อกดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!