สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 15,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 15,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

  • การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18  พฤศจิกายน  2565
  • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
  • ทางอีเมล  [email protected]
  • โดยนําเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  • สํานักงานผู้อํานวยการ
  • สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  • 428 อาคารอารีย์ฮิลส์ ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน
  • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!