Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางทางเคมี หรือทางเคมีเทคนิค

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oncb.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!