คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 16,500 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 ตั้งแต่ วันที่ 21 – 30 กันยายน 2563

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • การสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ
 • ตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • 1) วิธีการสมัคร  Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File
  ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/gRQJRnDYoGcFuXMz5

 • 2) หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.
 • 2.1 ใบสมัครลูกจ้าง
 • 2.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • 2.3 ประวัติส่วนตัว (Resume)

 • 3. อัตราเงินเดือน
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,500 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!