คปภ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสมัครเป็นลูกจ้างสำนักงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 19500 ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

คปภ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสมัครเป็นลูกจ้างสำนักงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 19500 ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

 • ประกาศรับสมัครลูกจ้าง
 • ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์
 • จะรับ สมัครลูกจ้างสำนักงาน คปภ

 • ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน (งานด้านบัญชี)
 • สังกัดฝ่ายงบประมาณ การเงินและบัญชีสายบริหาร
 • จำนวน 1 อัตรา 

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
 •  มีทักษะการสื่อสารและประสานงานโดยเฉพาะการพูดและการเขียน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี

 • อัตราเงินเดือน
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 • รวมค่าตอบแทน 19,500 บาท

 • การสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 16.30 น.
 • วิธีการสมัคร   Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
  พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/MVUtJvHbUHZirH5t7
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!