Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสอบ ก.พ.สอบ ก.พ. 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานป.โทหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566


 •  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์
หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
(paper & pencil)”
(สำหรับการสอบในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566)
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ได้ทาง

 • 01 ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
 • 02 ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
 • 03 ศูนย์สอบราชบุรี
 • 04 ศูนย์สอบชลบุรี
 • 05 ศูนย์สอบเชียงใหม่
 • 06 ศูนย์สอบพิษณุโลก
 • 07 ศูนย์สอบนครราชสีมา
 • 08 ศูนย์สอบอุบลราชธานี
 • 09 ศูนย์สอบขอนแก่น
 • 10 ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
 • 11 ศูนย์สอบสงขลา
 


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจerror: Content is protected !!