สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 15,010 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,010 บาท
 • คุณสมบัติเแพาะสำหรับตำแหน่ง 
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมทรัพยากรธรณีวิทยา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ธรณีวิทยา เทคโนโลยีวิทยา วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ สารสนเทศสถิติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศเพื่อการพัฒนา

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ocsb.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ocsb.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!