สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

 • ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
 • ด้วย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมา บริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 20,000 .บาท

 • คุณสมบัติทั่วไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • ทางด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ การบริหารจัดการระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารเป็นหลัก กรณีที่มีวุฒิการศึกษา และทักษะด้านภาษาจีนกลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๓ ปี 5. มีผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • (สามารถยื่นคะแนนการทดสอบทางภาษาต่างประเทศในรูปแบบอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (TOEFL,IELTS,CU-TEP,HSK ฯลฯ)

 •  วิธีการสมัคร
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 • โดยการ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบสามารถดำเนินการได้ 3 วิธีได้แก่
 • ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ 8.30 – 16.30
 • แต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 • ส่ง Email มาที่ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ  2563 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
 • ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ ภายในวินที่ 6  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 • ส่งที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5  สถาบันบำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!