สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา ปวส./ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา ปวส./ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา

 • พนักงานบริหารทั่วไป
 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 • พนักงานสถิติ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.nso.go.th
 • ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!