สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครงานลูกจ้างโครงการรายเดือน ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม 2565

 • ประกาศรับสมัครงาน
 • ลูกจ้างโครงการรายเดือน (สัญญาจ้างปีต่อปี)
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา
 • กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

 • คุณสมบัติ
 • – เพศชาย/หญิง
 • – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
 • – สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • – มีความรู้/ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • – มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมประชุมออนไลน์
 • – สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จดบันทึกรายงานการประชุม และสรุปประเด็นสำคัญ
 • – สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้บางครั้งคราว
 • – มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • – มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • – มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้
 • – มีปฏิภาณไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 • อัตราเงินเดือน
 • – ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน
 • – ระดับปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน

 • ระยะเวลารับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม 2565 (ในเวลาราชการ)
 • วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู
 • กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 4 ชั้น 4
 • โทร. 0-2579-1370–9 ต่อ 525 หรือ 506
 • หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสมัครงานต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ยื่นแก่เจ้าหน้าที่ รปภ. ก่อนขึ้นมาสมัครงาน
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 


[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!