กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 9 ก.พ. 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา ดังนี้
 • ช่างกลโรงงาน จำนวน 8 อัตรา
 • ช่างช่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างช่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น จำนวน 2 อัตรา
 • ช่างไม้ จำนวน 5 อัตรา
 •  ช่างท่อ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา

 •  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ


 • รายละเอียด ∇

 

 


 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!