สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ขึ้นไป เงินเดือสูงสุด 58800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ตุลาคม 2565

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือสูงสุด 58800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ตุลาคม 2565

 

รายละเอียดการรับสมัคร


 • ตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 23,500 – 58,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท ด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,700 – 58,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • สถานที่ติดต่อ รับสมัคร และยื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.niets.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร
 • โดยมีช่องทาง การสมัคร
 • ดังนี้ (1) สมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ จัดส่งมายังที่อยู่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • สมัครทางอีเมล [email protected] ในรูปแบบรวมเอกสาร .pdf จำนวน 1 ไฟล์
 • สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 32  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่เวลา 8.30  – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!