สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือสูงสุด 46800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มกราคม 2566

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือสูงสุด 46800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มกราคม 2566

 

รายละเอียดการรับสมัคร


 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
 • สังกัดกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,700  – 46,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์กร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • สังกัดกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,700  – 46,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนองค์กรได้

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
 • สังกัดกลุ่มงาน อำนวยการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,700  – 46,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชีภาครัฐ และ ระบบสารสนเทศทางบัญชี

 • สถานที่ติดต่อ รับสมัคร และยื่นใบสมัคร
 • ระยะเวลาการรับสมัคร  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มกราคม 2566

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ http://www.niets.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร
 • โดยมีช่องทาง การสมัคร
 • ดังนี้ (1) สมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ จัดส่งมายังที่อยู่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • สมัครทางอีเมล [email protected] ในรูปแบบรวมเอกสาร .pdf จำนวน 1 ไฟล์
 • สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 32  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่เวลา 8.30  – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!