สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / 14 อัตรา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือสูงสุด 58800 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 พฤษภาคม 2566


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 


 • สถานที่ติดต่อ รับสมัคร และยื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซค์ของสถาบันฯ  https://www.niets.or.th/th/
 • หรือขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร โดยมีช่องทาง
 • การสมัคร ดังนี้
 • สมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ จัดส่งมายังที่อยู่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาช่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
 • สมัครทางอีเมล  karn542011@gmail.com  ในรูปแบบรวมเอกสาร .pdf จำนวน 1 ไฟล์
  สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาช่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
 •  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!