สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 58,800 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 23,500 – 58,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาโทด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การวัดและประเมินผล การวิจัยทางการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 23,500 – 58,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,700 – 58,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานวิเทศสัมพันธ์

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) จัดส่งมายังที่อยู่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • สมัครทางอีเมล์ [email protected] 
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!