สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 263 อัตรา / สมัคร 23 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม  2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับคุณวุฒิเดียวกันกับ คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า
 • กรณีผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อ วัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๗ (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com
 • หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

 • สมัคร online 23 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม  256
 • ทาง https://nia.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!