Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการตามสัญญาจ้าง จำนวน 175 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการตามสัญญาจ้าง จำนวน 175 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

  • ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการตามสัญญาจ้าง ให้บริการ 1330 Contact Center เฉพาะกิจ COVID-19 ครั้งที่ 1/2565

  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2565  หรือตามช่วงเวลาที่  สํานักงานประกาศกำหนด
  • โดยบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ ที่ประสงค์จะสมัครให้สำนักงาน พิจารณาจ้างให้กรอกใบสมัครตาม Link
  • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXKzvMSWMpig–rh710dn0rwCxxSiS-l-_grH0gb-QkojHRg/viewform
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!