สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2565 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • ตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ

 • ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
 • จำวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการสื่อสาร สาขาการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ หรืออื่น ๆ

 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • การรับสมัคร
 • สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต http://nfc.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!