กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา / หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กสทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา / หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 22 อัตรา

 • หน่วยงานที่รับสมัคร
  • สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี) จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 15 (อยุธยา) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (ขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 23 (นครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 25 (นครพนม) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม่) จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 31 (ลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 32 (ลำพูน) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 44 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงาน กสทช. เขต 45 (ชุมพร) จำนวน 2 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือที่เทียบเท่า
  •  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมาย
  • มีความรู้และความชำนาญในการขับรถยนต์ โดยมีประสบการณ์การขับรถยนต์ ขนาดเกิน 7 ที่นั่ง (รถตู้) และมีความชำนาญเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. เขต ที่เลือกสมัคร หรือมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดที่รับสมัครซึ่งสามารถเดินทางไปกลับได้
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และพระราชบัญญัติ รถยนต์
  • มีความรู้ความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กสทช. ภาค หรือสำนักงาน กสทช. เขต ที่เปิดรับสมัคร
 • หรือจดหมาย ไปรษณีย์
 • หรือจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 • ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!