สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา / เงินเดือน 15000 + ค่าตอบเทนพิเศษ / สมัคร 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567


  • ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ 


  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใด สาชาวิชาหนึ่งทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมหิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ

  • ป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 6 มีนาคม 2567

  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่  14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง https://nacc.thaijobjob.com/

 


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้


  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!