สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 23 อัตรา ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท สมัคร ตั้งแต่ 12 – 20 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 23 อัตรา ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท สมัคร ตั้งแต่ 12 – 20 กันยายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
 • ในโครงการ ITA ของหน่วยงานต่ำกว่ากรมและหน่วยงานเอกชน
 • จำนวน 23 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อาคาร 7 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
 • หรือ ยื่นสมัครทางได้ทาง E-mail : [email protected]
 • ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2565 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!