สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


 • ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

 • กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000บาท

 • หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

 • 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • 2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • 3. มีความสามารถในการใช้งานแอปพลิเคชั่น ต่างๆ สำหรับการประชุม / การสัมมนา ในรูปแบบการประชุมทางไกลได้
 • 4. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ Infographic ต่างๆ

 • 5. มีผลคะแนนวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
  – TOEIC = 550 ขึ้นไป
  – TU-Get = 500 ขึ้นไป
  – CU-TEP = 60 ขึ้นไป

 • กำหนดการรับสมัคร: ยื่นใบสมัคร: บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
 • กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตามกำหนดการดังนี้
 • วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16:30 น.
  – ประกาศรายชื่อผู้มีมีสิทธิสอบ
 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
  – การทดสอบแบบข้อเขียน
 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30 น.
  – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบแบบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.
  – สอบสัมภาษณ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30 น.
  – ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรทางเว็บไซต์ www.m-society.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และ Facebook Fanpage กองการต่างประเทศ
 • การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 • ไปรษณีย์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02 2029095 ในวันและเวลาราชการ
 • รายละเอียดต่างๆและใบสมัครสามารถดาวน์โหลด โดยการสแกน QR Code ข้างต้น ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!