fbpx

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวส/ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวส/ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2563

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • วิศวกรโยธา 4 อัตรา 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับโยกังขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจหรือสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา

 • นักวิชาการสถิติ 2 อัตรา  
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา

 • นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา

 • นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา

 • เจ้าพนักงานสื่อสาร 4 อัตรา 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขา

 • เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขา

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!