สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 35 อัตรา มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 12 – 16 ก.พ. 2567


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงานและรายละเอียดการจ้างงาน

 • พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา
 • นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
 • พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ได้ที่โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอที่มีตำแหน่งรับสมัครตามประกาศ
 • ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ


 • ดูรายละเอียดและตำแหน่งฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!