กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 22 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 22 – 29 ตุลาคม 2563

 • ด้วยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม (ระดับปริญญาตรี) สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์
 • จำนวน 1  อัตรา อัตราเงินเดือน 15000 บาท
 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนักบริหารจัดการ งานยุติธรรม ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์

 • การรับสมัครสอบมี 2 วิธีคือ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก QR Code ที่ปรากฏตาม เอกสารแนบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสอบทาง E-mait  [email protected]
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9  ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ
 • การรับสมัครสอบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29   ตุลาคม 2563
 • ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00  นถึงเวลา 16.30 น.
 • สำหรับการสมัครสอบผ่านทาง E-mail [email protected] สามารถส่งเอกสาร การสมัครสอบได้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึงเวลา 16.30 น.
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!