สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : พนักงานช่างไฟฟ้า
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 14 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขาวิชาช่างคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 • (1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และ
  มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
  (2) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บำรุงรักษา
  (3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายกำหนด
  (4) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  (5) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามสัญญาจ้าง จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 • ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 – 12
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ชลบุรี
 • นครปฐม
 • นครราชสีมา
 • อุดรธานี
 • ขอนแก่น
 • เชียงใหม่
 • พิษณุโลก
 • นครสวรรค์
 • สุราษฎร์ธานี
 • นครศรีธรรมราช
 • สงขลา

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!