fbpx

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี เงินเดือ 15,000 บาท ตั้งแต่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • การรับสมัคร
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
 • การรับสมัคร
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://www.mof.go.th/

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!