Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา / สมัคร 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2566

กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา / สมัคร 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2566


 • ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติกา
 • เงินเดือน : 15000 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15000 บาท
 • ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน  2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในทุกสาขาวิชา

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com


 

 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!